Projekleier:  Vakant

Bedieningsarea
Phambili is ‘n gemeenskapsorganisasie wat fokus op opheffingswerk in die Broadlands Park woongebied.

Phambili se doel en visie
Om te netwerk in vennootskappe met ander nie-winsgewende organisasies, kerke, besighede en regeringsinstansies om die basiese lewenstoestande te verbeter van mense wat lewe met die HIV virus.
Om uit te reik na jongmense in die Strand deur ondersteuningsgroepe om hulle te bemagtig om te groei om betekenisvolle lewens te lei.
Om ondersteuningsgroepe te fasiliteer rakende die stigma, diskriminasie en verwerping deur die gemeenskap teenoor persone wat HIV positief is.

Raak betrokke deur jou kundigheid, gebed en finansiële ondersteuning.

Top