Projekleier:  Aneleh Fourie-Le Roux

Ons visie is ‘n MIV-vriendelike gemeente wat uitreik na mekaar en die gemeenskap. Die MIV- en Vigsbediening van Helderberg Gemeente het dit daarom ten doel om te help bou aan ‘n gemeente wat omgee en dáár is vir ons lidmate wie se lewens direk deur MIV geraak word.

Ons uitreik na mekaar word gedoen deur onder andere:

Die aanbied van ondersteuning aan bestaande projekte en bedienings binne die gemeente wat behoeftes rondom MIV of Vigs ervaar,
Benutting van bewusmakingsgeleenthede rondom Vigsherdenkingsondag in Mei, Rooi Strikkie Maand in November en Wêreld Vigsdag in Desember,
Artikels in die Helderstem,
Die aankoop van MIV verwante DVD’s en literatuur wat gemeentelede kan uitneem by die kerkbiblioteek.

Ons uitreik na die gemeenskap word gedoen deur:
Omgee-Kalender-projek – hierdie projek het ten doel om gemeenskapsorganisasies wat op MIV fokus se personeellede te bemoedig en ondersteun deur die jaar.
Omgee-Sakkie-projek – ons verskaf ‘n klein sakkie met toiletware vir elkeen van Helderberg Hospice se binne-pasiënte.
Verskaffing van etes vir Helderberg Hospice se twee MIV-ondersteuningsgroepe.
Borg-‘n-kind projek van Beautiful Gate waardeur ons finansiële-, morele- en gebedsondersteuning gee aan ‘n MIV positiewe seun.
Finansiële ondersteuning vir die Christen Vigsburo van Suidelike Afrika, Vigstaakgroep van die NGK familie.
Jou betrokkenheid en ondersteuning kan ons help om meer sigbaar te raak en ‘n groter impak in ons gemeente en ook gemeenskap te hê.

Vir meer besonderhede, kontak asseblief die projekleier.

Top