Projekleier: Yolande Kennedy

Die Dienssentrum dien as die skuur van genade van Helderberg Uitreik vanwaar kospakkies klere, meubels, huisvoorraad en ‘n verskeidenheid ander produkte na gesinne in nood en instansies versprei word. Ons grootste behoefte word deur donasies gedek en waar nodig sal items aangekoop word. 

Ons is altyd op soek na ‘n paar ekstra hande om te help uitpak, sorteer en die verspreiding van goedere.

Geloofoffers vir hierdie projek word gebruik om in die basiese voedselbehoeftes van gesinne in nood te voorsien.

Top