DECA (Development of the Community through Agriculture)

Projekleier:  Deon van der Vyver

Die doel van die projek is om kundige mense op die gebied van Landbou-ontwikkeling en Voedselsekuriteit in Helderberg Gemeente te mobiliseer om die Mosambiek Landbouprojek te ondersteun. - “TEACH A MAN HOW TO FISH, DON’T GIVE HIM A FISH”. Die meeste Mosambiekse kleinboere leef sonder voedselsekuriteit en die opbrengste van hulle oeste is uiters karig, ten spyte van ‘n gemiddelde reënval van 900 – 1200mm per jaar. Die teikenmark is die kleinboere woonagtig in ‘n radius van 80 km rondom die plaas van die DECA Landbouprojek by Macuba. God roep ons tot aksie om hierdie kleinboere te help as deel van ons Koninkrykuitbreidings-opdrag. Kom deel jou kundigheid en hulpmiddele om hierdie mense by te staan.

Top