Projekleier:  vakant

Sendeling:  André en Anna-Marie Thiart

Ongeletterdheid is een groot belemmernis wat die geestelike groei van die kerk, asook die algemene ontwikkeling van die mense in Mosambiek baie strem. Sewentig persent van die mense is ongeletterd, terwyl ‘n verdere 28 % as semi-geletterd beskou word weens hul baie beperkte leesvermoë. Die Bybel is dus vir die ongeletterdes feitlik heeltemal ontoeganklik, terwyl dit vir die semi-geletterdes ( wat meeste gemeenteleiers, veral ouderlinge, insluit) baie min toeganklik is.

Daarom is die geletterdheidsbediening ’n baie belangrike bediening van die kerk. Die kerk bereik die ongeletterdes deur 21 skole te bedryf waar oor die 2000 kinders bereik word en 21 volwassene-geletterdheid-sentrums te bedryf waar oor die 400 volwassenes per jaar bereik word. Die geletterdheidsbediening poog ook om leesmateriaal wat meer substansie bevat vir semigeletterdes toeganklik te maak deur die teks te vereenvoudig deur illustrasies en met nuwe tegnologie, waar semigeletterdes na langer teks kan luister . Dit word veral vir die toerusting van kerkleiers gebruik. John en Stephanie dien as konsultantsendelinge vir die geletterdheidsbediening vir die kerk in Mosambiek.

Jy kan betrokke raak deur:
Die gereelde nuusbriewe te ontvang
Die projekspan te help met bestuur van die projek
‘n Finansiële bydra te maak sodat Mosambiekers die Bybel kan lees

Stephanie bedryf haar talent van gasvryheidsbediening deur besoekers op Milange te ontvang. Jy word uitgenooi (uitgedaag?) om by Milange te gaan kuier.

Kontak gerus vir Bertus van Schalkwyk as jy hierdie projek wil ondersteun deur:
• Die gereelde nuusbriewe te ontvang
• Die projekspan te help met bestuur van die projek 
• ‘n Finansiële bydra te maak sodat Mosambiekers die Bybel kan lees

Top