Projekleier:  Hennie Groenewald

Helderberg Gemeente se passie, energie en fondse word tans meestal gefokus op die kinders van Sir Lowry’s Pas (SLP) en meer spesifiek die laerskoolkinders. Ons ondersteun ook diegene wat in SLP woon wat met kinders werk en die bemagtiging van volwassenes geniet ook aandag.

Gevolglik fokus ons dan op die volgende:

Helderberg gemeente se passie, energie en fondse word tans gefokus op die kinders van SLP en meer spesifiek die laerskoolkinders en dan ondersteun ons ook diegene wat bly in SLP wat met kinders werk. Gevolglik fokus ons dan op die volgende:

Sir Lowry’s Pass Village kindervoedingsprojek
Daar word tans dmv hierdie projek, genoeg mieliemeel, hawermout, sout en suiker aan Sir Lowry’s Pass Laerskool gelewer om vir 500 kinders, wat nie kos by hul huise kry nie, elke oggend van ontbyt te voorsien. Ons lewer ook ontbytbestanddele aan Fiela Opperman wat ongeveer 100 voorskoolse kinders elke dag kos gee. Bestanddele vir middagetes tydens die skoolvakansies, wanneer die Nasionale voedingskema geen kos verskaf nie, is ook die afgelope jaar na die skool geneem. Ons glo dat opvoeding een van die mees suksesvolle armoedeverligtingstrategieë is en dat kinders, as volwassenes van die toekoms, die sleutels tot ‘n hoër lewenstandaard in die omgewing is. Hierdie projek maak ‘n direkte bydrae tot die voeding van die kinders en hul fisiese vermoë om ontvanklik vir opleidingsgeleenthede te wees. Volgens die skoolhoof, mnr MacDonald, het skoolbywoning- en slaagsyfers sedert die aanvang van hierdie projek in Junie 2010 baie verbeter. 

Tina Cowley Leessentrum
Tina Cowley Leessentrum fokus op die verbetering van kinders se leesvermoë. Die Tina Cowley Leessentrum open eersdags ’n nuwe tak van die Leesssentrum by Laerskool Sir Lowry’s Pass. Die resultate wat behaal is die afgelope jaar met betrekking tot die verbetering van die kinders se leesvermoë, is ongelooflik. 

Ondersteuning van behoeftige leerders
Aan die einde van 2011 is die projek genader deur mnr MacDonald van die plaaslike laerskool om te vra of ons nie ’n bydrae kan maak ten opsigte van die hoërskoolopleiding van twee van sy leerlinge wat in 2011 uitstekende resultate by Laerskool Sir Lowry’s Pas. Die leerlinge het regtig puik gevaar en die projek wil graag hulle vordering moniteer en ook kyk ons hierdie gedeelte van die projek volhoubaar is.

Ons weet ook dat die meeste van die leerders in SLP behoeftig is, maar kan met die huidige fondse tot ons beskikking slegs op hierdie twee leerlinge fokus.

Sir Lowry’s Pass Community Empowerment Project
Sir Lowry’s Pass Community Empowerment Project fokus op die bemagtiging van volwassenes deur opvoeding, werkskepping en mentorskap. Die projek het noue kontak en goeie samewerking met die SLPCEP. (Besoek hulle gerus by www.empowerment-project.org of kontak Welna Jonker by 0828277705).

Samewerking in SLP
Aan die einde van 2011 het die projekspan uitgereik na ander Christen organisaies en kerke wat betrokke is in Sir Lowry’s Pas (SLP) met die doel om enige duplisering wat mag voorkom ten opsigte van uitreikaksies te minimaliseer en ook om projekte te koordineer. So byvoorbeeld is kontak uitgebou met Hope and Light, Helderberg Street People en die SLP Community Empowerment Project. Dit was ’n baie geslaagde byeenkoms en meer beplanningsbyeenkomste word in 2012 in die vooruitsig gestel.

Hoe kan jy betrokke raak?
Ons het gereelde finansiële bydraes dringend nodig om die projek volhoubaar te maak. Merk asseblief duidelik ‘Sir Lowry’s Pass-Pap’ of vir watter gedeelte van die projek ookal.
Jy kan help deur hawermout, mieliemeel, sout of suiker na die Dienssentrum te bring.
‘n Koskas vir Fiela- bestanddele word een maal elke twee weke by haar afgelewer en sy het nie ‘n stoorplek daarvoor nie.
Plastiese papbakkies en teelepels vir die skool
Kos vir middagetes tydens die vakansie (pasta, blikkies kos, soja maalvleis, soppoeier, konfyt, kontant vir die aankoop van vars bestanddele, ens.)

Ander geleenthede
Koffiekroegprojek: Tieners kan saans na die koffiekroeë by die kerk in plaas van smokkelhuise en sjebeens gaan waar hulle kan kuier en speletjies speel onder volwasse toesig. Fiela is tans besig om hierdie projek op haar eie aan die gang te kry, maar daar is groot behoefte aan hulp en bystand.

Ons het nie tans die kapasiteit om self hierdie geleentheid te hanteer nie. Jou omgeegroep kan aktief hierby betrokke raak as deel van jul uitreikaksies.

Bedankings
Baie dankie aan almal wat getrou ‘n bydra lewer - jul bydraes maak ‘n groot verskil in die kinders se lewens. Met elke R5.00 wat ons inkry, kan ons een kind vir ‘n maand ontbyt gee!

Top