Projekleier: Burgert le Roux

Sendelinge:  Werner en Tania Schultz

KidsXpress publiseer kinderbediening-hulpbronne sodat kinders meer effektief met die Evangelie bedien kan word. Ons visie is om uitdrukkings van God se liefde te skep wat indrukke op kinderlewens maak. Kinders leer God en die Bybel ken deur speletjies, interaktiewe Bybelstudie en saamdoen-aktiwiteite. KidsXpress materiaal word landswyd en oor kerkgrense heen in Suid-Afrika en ook in Namibië gebruik. Denominasies sluit oa in NGK, Baptiste, AGS, Lede in Christus en Shofar. Kinders word in gemeentes, in skole en in woonbuurte in stede sowel as op plase en in plakkerskampe met die evangelie bedien.

KidsXpress werk tans aan ons eerste reeks vir Xhosa-sprekende kleuters. Die reeks, Imibala echaza ibali (Die kleure vertel ‘n storie), bestaan uit ‘n handleiding en prenteboek asook ‘n CD met Xhosa-liedjies. Ons is baie opgewonde oor die projek en vertrou dat talle kleuters Jesus sal leer ken en liefkry. Ons is baie dankbaar vir die finansiële steun wat ons ontvang het vir die ontwikkeling van die reeks, maar benodig steeds borge om die reeks in die hande van onderwysers in Xhosa-sprekende kleuterskole, wat dit nie kan bekostig nie, te plaas.

Raak betrokke deur finansiële bydraes en hulp met skryfwerk, navorsing, taalversorging, illustrasies, grafiese ontwerp en bemarking. Besoekwww.kidsxpress.org

Top