Projekleier:  Marisa Viljoen

Die Bybel dra God se Lig uit in ‘n donker wêreld waar baie mense sonder hoop voortploeter en bring ook ‘n besondere vreugde in die harte van diegene wat dit uitdeel. Die doel van die Bybelverspreidingsprojek is om Bybels beskikbaar te stel vir verskeie projekte binne en buite ons gemeente.

Volledige Bybels is beskikbaar by die kerkkantoor in Afrikaans, Xhosa en Engels. Enige donasie wat jy sal maak sal gaan vir die doel. Die idee hiervan is dat gemeentelede dit met hulle sal saamneem waar hulle elke dag beweeg en dit sal uitdeel waar hulle te doen kry met mense wat ‘n behoefte het na die Woord van God. Agter in die Bybel is die verlossingsboodskap opgesom om dit maklik te maak om ‘n gesprek met iemand aan te knoop.

As jy wil betrokke raak, skakel die kerkkantoor of kontak Louise Theron.

Top