Ons is ‘n groep van vrywillers onderleiding van groepleier Junita Kruger wat graag behoeftige mense in Helderbergomgewing probeer identifiseer en help met noodsaaklike mediese prosedures. Ons help deur middel van dokters, hospitale en ander mediese personeel wat hulle dienste en tyd vir ons gratis aanbied.

Ons projek is afhanklik van hierdie persone en instansies se goedhartigheid en welwillendheid. Ons het al 20 behoeftige pasiente gehelp en ons doel is om nog meer mense te identifiseer en deur hierdie projek mediese hulp aan hulle te verleen. Vir meer inligting aangaande ons projek gaan loer gerus op ons webbladsy http://agapemedies.wixsite.com/agapemedies

Op die foto is van die spanlede by van die pasiente van Zandvliet Outehuis wat oogoperasies ondergaan het.

Top