'n Passie vir God

 
en 'n hart vir mense en 'n wêreld in nood

Paulus skryf in Romeine dat daar afstand kan wees tussen mense. Die afstand tussen mense kan maak dat ons struikel om te behoort. Die Teks is ’n waarskuwing aan geloofsgemeenskappe om konneksie te behou. Om in te staan vir ander gaan in diepste oor ’n selfopofferende lewenstyl… dit gaan oor ’n ingesteldheid wat weg van jouself gefokus is, ’n ingesteldheid wat na-buite gerig is sodat ander ook ’n plekkie in die son kan geniet.

Wanneer Christen mense in die gap staan vir die swakkes, vir die sonder hoop, vir die sonder uitkoms, vir die sonder geleenthede dan bring dit nuwe vreugde, nuwe gawes, nuwe mense tot die koninkryk van God. Ons verstaan baie keer hoop as iets wat miskien gaan gebeur. Die hoop wat Paulus hier van praat is iets wat reeds gebeur het, dit is verseker dis net nog nie besef nie, die gelowiges het net nog nie besef dat die Hoop wat vanuit die hand van God kom ’n werklike realiteit is waarbinne ons as gelowiges kan leef nie!

Om in die gap te staan beteken… Dis om in mense te glo as hulle self nie in hulleself glo nie. Dis om mense met ’n oop en liefdevolle manier te aanvaar as deel van jou familie. Dis om God lief te hê met jou hele hart. Om God se liefde te deel met elkeen wat dit nodig het. Om te besef dat God jou eerste lief gehad het.

Sondag Huiskerk-diens sal op die webblad en ons YouTube-kanaal beskikbaar wees. Sondag se deurkollekte gaan vir die Versorgings-fonds.

Top