Ons tema op Paassondag (2 April) is “Getuies van die Lewende Here” en ons teksgedeelte Hand 10:34-43. Paassondag is die hoogtepunt van ons kerklike jaar – ons getuig van Jesus wat uit die dood opgewek is en leef. Die vraag is: Maak die feit dat Jesus opgestaan het ‘n verskil aan ons lewens op aarde? Jesus het nie net vir ‘n paar Jode in Israel opgestaan nie. Hy het vir elkeen in die hele wêreld opgestaan.

Ons lewe vandag in 2021 met hoop omdat Jesus opgestaan het. Petrus en die ander dissipels was getuies van Jesus as Lewende Here. As hulle nie getuig het nie, het ons nie vandag Paasfees gevier nie. Wat maak ons met hierdie boodskap? Is ons bereid om hieroor te getuig soos wat Petrus-hulle getuig het? Ons glo dat die Heilige Gees vir ons hierin sal help.

Kom deel in die Opstandingsondag saam met Danie O’Kennedy. Die deurkollekte gaan vir die orrelfonds