‘n Uitnodiging word aan gemeentelede/omgeegroepe/Bybelstudiegroepe/Kinderkerk/jeuggroepe en gesinne gerig om betrokke raak. Kry ‘n boksie by die kerkkantoor, vul dit met jou kleingeld en bring weer terug na die kerkkantoor voor of op 5 September2021. Jou kleingeld kan ‘n groot verskil maak in die lewe van ‘n dowe.

Kom ons ondersteun die Nasionale Instituut vir Dowes met hierdie fondsinsamelings inisiatief.