'n Passie vir God

 
en 'n hart vir mense en 'n wêreld in nood

Die kerkkantoor sluit om 13:00 op 22 Desember 2020 en maak weer oop op 4 Januarie 2021.

Kerkkantoor ure: (onthou vanaf 15 Desember is dit skoolvakansie tye)
Maandae – Donderdae: 08:30 - 15:00
Vrydae: 8:30 - 13:00
Skoolvakansie: 8:30 - 13:00

16 Desember is dit geloftedag en daar is 'n diens vir die Helderbergkom om 09:00 by Strand Moedergemeente. Die kerkkantoor sal hierdie dag gesluit wees.

Top