Die Seniorsorgspan van Helderberg Uitreik het 594 pakkies koekies netjies in kersfeesversiering verpak. Dit word as geskenke aan die inwoners van Huis Marie Louw, Huis Esperanza en Zandvliet Care Centre geskenk.

Dankie aan die span en hulle liefde en deernis met die seniorburgers in die tehuise.