Sondag vier ons weer die getrouheid van God wanneer ons doop. Ons dink en droom oor die toekoms van kleintjies wat ons harte steel. Dan bid ons Here mag hulle geseënd wees. Mag hulle U genade ontvang. Ons kyk om ons en ons sien mense wat 'n sukses maak, wat vertel van hoe genadig God vir hulle is en dan wonder ons wat is die kriteria sodat God hierdie mense seën.

Wat moet ons, of ons kinders doen om as geseëndes te lewe? Paulus kom praat dan juis met ons maar sy antwoord is verrassend.

Top