We walk by faith not by sight. 2 Cor 5:7
Merweville is ‘n klein dorpie in die Karoo wat gebuk gaan onder armoede en droogtes. Die kleurling-gemeenskap is arm en alkohol misbruik is aan die orde van die dag. Daar is baie kindertjies wat goeie opvoeding en hulp nodig het. George Fredericks Primêre skool is die laerskool wat vanaf gr R tot gr 9 strek. Alhoewel daar voldoende onderwysers is, kan ordentlike opvoeding nie geskied as daar nie skryfbehoeftes en ander hulpmiddele beskikbaar is nie. Die Merweville skoolprojek poog om in die basiese opvoedkundige behoeftes van die skool te voorsien en op die wyse by te dra tot armoede verligting van die gemeenskap.

Covid-19 het ook ‘n groot impak op die skool en sy bedrywighede gehad. Kindertjies het swaar gekry omdat hulle bedags geen heenkome gehad het nie. Baie van hulle ontvang liefde en aanvaarding by die skool en dit het gedurende die grendeltydperk heeltemal ontbreek.

Die projek was bevoorreg om potloodsakkies, sakrekenaars en ander skryfbehoeftes aan te koop. Fotostaatpapier, ink en toiletpapier is ook afgelaai. As gevolg van Covid-19 moet elke kind sy eie potloodsakkie en benodighede hê. Ons het die naweek van 2 – 3 Julie die skool besoek en die skryfbehoeftes afgelaai.>>

Elke jaar het ons ook ‘n uitreik-naweek na Merweville waar ons met die kinders speel en aan hulle Jesus-liefde betoon. Hierdie jaar was dit egter nie moontlik nie en ons sien daarna uit om hulle weer in 2021 te besoek.

Behoeftes:
Enige skryfbehoeftes is welkom
Toiletpapier
Fotostaatpapier
Brei penne en wol
Finansiële bydraes

Voorbidding:
Verantwoordelik optrede van ouers in die gemeenskap.
Afname van alkoholmisbruik.
Afname van geweld teenoor die kinders.

Projekleier: Lizanne van Zyl

Top