Die tema van ons eredienste op Sondag 15 November is “Dankbaarheid – meer as net woorde” en ons teksgedeeltes is Levitikus 19:23-25 en 22:29-30. Die vraag wat elkeen moet vra is: Is ek werklik ‘n dankbare mens? In Levitikus 22:29 word daar gepraat van ‘n dankoffer wat “vir die Here aanneemlik is”.

Dankbaarheid is nie net ‘n paar woorde vir iemand anders nie. Dit verg opoffering en ek doen dit nie eerstens vir mense nie; ek doen dit uit dankbaarheid vir die Here omdat Hy soveel vir my doen. Alles in die hemel en op aarde behoort aan Hom (vgl Lev 19:23-25). Die Bybel roep ons op om in alle omstandighede dankbaar te wees (Kol 3:15; 1 Tess 5:18).

Hoe bewys ons ons dankbaarheid? Daar is talle maniere, onder andere deur ons woorde, gebede, liedere, tyd, gawes, liefde en ons geld (dankoffer en geloofoffer). Novembermaand is Dankbaarheidsmaand in Helderberg gemeente. Wil jy nie op ‘n spesiale manier vir die Here dankie sê nie – veral as jy in hierdie onseker jaar die seën van die Here op verskillende maniere beleef het.

Bespreek om die diens in die kerk by te woon, kliek hier. Die dienste word steeds op die webblad en ons YouTube-kanaal uitgesaai.

Top