Eksodus 16:1-15
Ons blameer so graag. Hoekom? Eintlik is dit baie eenvoudig: Ek bly dan in beheer. Ek besluit wie en wat verantwoordelik is wanneer dinge skeefloop. Want, wanneer dinge skeefloop, bring dit ongemak en pyn. Om my ongemak en pyn in die oë te kyk, is nie so maklik nie. Dit is baie makliker om eerder skuld uit te deel. Om te blameer, is eintlik ‘n manier om uiting te gee aan my ongemak sonder om broos te raak en my werklike emosies van pyn, ongemak en teleurstelling in die oë te kyk. Ons hoor die effek van blamering ook in Eksodus 16 – Moses en Aäron word blameer, maar eintlik blameer hulle God. Dit is eintlik verskriklik! En God? Wat doen Hy? Hy verwerp hulle nie. Inteendeel – God se reaksie is so verrassend. Hy onderneem om sy volk te versorg, hulle daagliks te voed. Wow – dit is genade, dit is hoe liefde in die praktyk lyk. God speel nie saam in hierdie “blaming-game” nie; Hy sien hulle werklike nood raak en reageer daarop.
Sondag se deurkollekte gaan vir Bediening aan Jode.