Aneleh Fourie-Le Roux is op die pas afgelope kerkraadsvergadering gekies as nuwe voorsitter van die kerkraad van Helderberg Gemeente. Aneleh is sedert 2004 lid van Helderberg. Sy is ook leier van ons Vigsprojek. Bedags werk sy as bestuurder van CABSA, die Christen Vigsburo van Suidelike Afrika, en is ma van Tihanna en Gerhard. Nadat Andre Westraat vir sewe jaar as voorsitter van die kerkraad gedien het, het hy homself as onder-voorsitter beskikbaar gestel en is so verkies.

Martin le Roux is onlangs aangewys as leier van die Kommunikasiespan en dien in hierdie hoedanigheid ook op die kerkraad. Pierre Malan is ook verkies as lid van die kerkraad se Luisterspan. Ons is opgewonde oor die nuwe lede en vra dat julle vir hulle sal bid.

Top