Sondag 13 September se tema vir die You Tube erediens/vriendekerk is “Ons het God en mekaar nodig” en die teksgedeeltes Kol 3:12-17 en Rom 12:9-10. In hierdie teksgedeeltes kom die woord “mekaar” ag keer voor, onder andere “Bo dit alles moet julle mekaar liefhê,” “wees geduldig met mekaar”, “vergewe mekaar” en “leer en onderrig mekaar”. God het dit so in sy alwysheid bedoel dat ons nie alleen op aarde is nie. Ons leef in ‘n onvolmaakte en onseker wêreld en kan nie sonder God en sonder medegelowiges bestaan nie. God beloof eerste dat ons sy geliefdes is (Kol 3:12) en juis daarom vra Hy dat ons vir mekaar sal omgee. Is jy bereid dat medegelowiges vir jou kan liefhê en sorg? Is jy bereid om ‘n voorbeeld van opregte liefde vir ander te wees?

Sondag se deurkollekte gaan vir Hemel-op-Aarde projek.

Top