Die frase “God het gesê” word 10 keer in Genesis herhaal… baie spesiale woorde vir ons span in hierdie tiende bestaansjaar van die Hemel-op-Aarde projek! HOEP is daar, want God het gesê!!

Vanaf 2010 toe ons die opdrag van ons Hemelse Vader ontvang het, het HOEP gegroei vanaf ‘n program waarin daar ekstra leeslesse aan 15 leerdertjies gegee is, na ‘n volwaardige vroeë remediërende intervensieprogram vir 2 100 leerders in die Wes-Kaap en 200 leerders in Jakarta. Die program word tans by 65 skole in die Helderbergkom, Grabouw, Botrivier, die Kaapse Vlaktes en Franschhoek aan graad RR en graad R leerders gebied. Meer as 100 opvoeders word op ‘n weeklikse basis deur ons bekwame kwaliteitsbestuurders opgelei om die program in hul eie klasse aan te bied. HOEP fokus op die skoolgereedmaking van hierdie kosbare jong leerdertjies, die bemagtiging van opvoeders en die heel belangrikste: die uitdra van God se liefde en God se Woord.>>

Die grendeltyd het beslis nie ons getuienis of die voortsetting van ons werk gegrendel nie!! God het waarlik vooruitgetrek en vir HOEP die pad gewys sodat ons deur ons tuisprogramme, video’s en stemboodskappe die ouers kon betrek om deel te word van die skoolgereedmakingsproses van hul kinders. Ons is oneindig trots op ons jong leerdertjies en die toegewydheid waarmee hulle tuis gewerk het. ‘n Lessenaar is ‘n luukse wat nie almal het nie, maar hierdie dapper klein mensies het ons gewys dat ‘n wasgoedmandjie of ‘n sonkolletjie onder ‘n boom net so goed kan werk!! Opvoeders was ook onbeskryflik dankbaar oor die persoonlike beskermende toerusting (PPE) wat HOEP geborg gekry het vir skooltjies waar die nood bitter groot is. Raak deel van hierdie wonderlike reis deur ‘n leerdertjie teen R80.50 per maand te borg of dra amper 7 leerdertjies op die program deur ‘n borgskap van R500 per maand. HOEP het ook iemand baie besonders se talente nodig!! Iemand wat gelei voel om as deel van sy/haar koninkrykswerk ons sosiale media te behartig.
Finansiële bydraes kan gemaak word by Helderberg Uitreik, ABSA, Spaarrekening, Rekening nommer: 9114 483 080, Takkode: 632005, Verwysing: HOEP (en jou voorletters en van).

Kontak ons gerus!!

Projekleier: Anton van Geest of Campher Serfontein 

Top