Gemeente Helderberg het tans ʼn vakante pos vir ʼn Kontemporêre Aanbiddingsleier.

Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees vir die kontemporêre musiekbediening in vennootskap met die ander bedieninge. Sy/Hy moet 'n ruimte en atmosfeer (deur sang- en instrumentale begeleiding) kan skep sodat die gemeente 'n diep verbintenis met God kan beleef. Kliek hier vir die fokus-areas en vereistes.