Vir die afgelope 19 jaar seën die Here die Versorgingsfonds. Die huidige ekonomiese klimaat in ons land veroorsaak dat behoeftes van alle lidmate in ons pragtige gemeente onder druk geplaas word. Die Versorgingsfonds kry al hoe meer versoeke om hulp. Dit kan moontlik die persoon wat huidiglik langs jou in die kerk sit, bure of familie wees. Spreuke 19 vers 17- “Wie hom oor ‘n arm mens ontferm gee ‘n lening aan die Here, en Hy sal hom ten volle vergoed”. Gesinne in nood in ons gemeente word finansieel en maatskaplik deur die Versorgingsfonds ondersteun. Dankie vir al die gebede en bydraes.

Kontak vir Hennie Smit of Marie Kotze vir enige navrae.