Ons is opgewonde oor ons meditatiewe dienste vir die komende jaar. Nadat daar opnuut gekyk is na ons eredienste en eredienstye, en ook as gevolg van die herstrukturering van ons predikantsposte, is daar besluit om in 2020 voort te gaan met slegs een meditatiewe diens om 08:00. Dieselfde prediker wat die meditatiewe diens lei, sal dan ook die erediens by Helderberg Village om 10:00 lei.

Top