Marizanne Pfeil het die beroep aanvaar (termynbepaalde pos van 2 jaar met opdrag om Hoop Geloofsgemeenskap as predikant te bedien) en word op 12 Januarie by Hoop Geloofsgemeenskap as predikant georden en bevestig.

Top