Om ‘n gemeente se finansies reg te kommunikeer, is nooit so eenvoudig nie. Ons word finansieel op baie maniere geseën waarvoor ons natuurlik vreeslik dankbaar is. Die Here verras ons op verskeie maniere met mense soos jy se finansiële bydraes. Wat ook waar is, is dat ons begroot het vir ‘n tekort en in die lig daarvan sal dit wonderlik wees as ons ons maandelikse bydraes met R250 000 pm kan vermeerder. En dit is nie onmoontlik nie. Die kerkraad wil graag die fondse van die gemeente geloofsonderskeidend bestuur – dit is immers geld wat vir die Here God gegee is.

Top