Helderberg Beradingsentrum
Dit is nog nie te laat om in te skryf vir hierdie ongelooflike kursus nie. Opleiding is gefokus op spirituele verryking en basiese beradings vaardighede: kliek hier vir die inskrywingsvorm. Die kurus word aangebied deur dr Chris Malan. Raak deel van die reis om ander en jouself te help.

Kostes
Die kursus beloop R1 800 vir die jaar wat eenmalig betaalbaar of in twee paaiemente, betaalbaar. 

Sessie

Eerstejaargroep

Dinsdae

Tweedejaargroep

Dinsdae

Tyd
1 4 Februarie 28 Januarie 09:00 - 12:00
2 3 Maart 17 Maart 09:00 - 12:00
3 7 April 21 April 09:00 - 12:00
4 5 Mei 12 Mei 09:00 - 12:00
5 2 Junie 9 Junie 09:00 - 12:00
6 7 Julie 14 Julie 09:00 - 12:00
7 4 Augustus 18 Augustus 09:00 - 12:00
8 1 September 8 September 09:00 - 12:00
9 6 Oktober 27 Oktober 09:00 - 12:00
10 3 November 17 November 09:00 - 12:00

Wat is Narratiewe Terapie?
Narratiewe Terapie is ‘n bemagtigende, nie-veroordelende, nie-bedreigende benadering tot berading en terapie. Ons leef ons stories, en soms is die stories wat ons leef frustrerend, beperkend of problematies vir ons. ‘n Narratiewe benadering is uiters effektief om sulke stuck-verhale te ontrafel en om dan saam met jou gespreksgenoot ‘n alternatiewe, voorkeur- verhaal te skryf.
Die narratiewe opleiding vir 2020 is so saamgestel deur dr. Chris Malan om aan elke kursusganger ‘n goeie begronding van narratiewe terapie te gee, en sy/haar vaardighede te verfyn. Elke kursusganger sal deur die jaarprogram toegerus word met selfvertroue om beradingsgesprekke te kan hanteer.
Verder is die program so saamgestel dat genoeg tyd en ruimte geskep word vir jou geestelike verrykking en die kweek van kosbare geestelike praktyke.

Wie kan inskryf?
Vir jaar 1: Enige persoon wat belangstel daarin om ander te ondersteun en moontlik as vrywilliger betrokke te raak by Helderberg Beradingsentrum. Asook persone wat reeds opgelei is as berader en hul vaardighede wil verfyn.
Vir jaar 2: Diegene wat in 2019 Jaar 1 voltooi het of wat reeds kennis het van die narratiewe benadering.
Ons beplan om die kursus te registreer vir CPD punte by CPSC.

In watter formaat word die kursus aangebied?
Die kursus sal oor ‘n jaar geskied met een sessie per jaargroep per maand. Elke kursusganger sal leesmateriaal ontvang ter voorbereiding van die sessies. Kontaksessies is drie ure elk sodat die teorie effektief deurgewerk kan word, en daar genoeg tyd spandeer kan word om die vaardighede prakties in te oefen.
Elke kursusganger sal ook die geleentheid kry om een individuele konsultasie-/ supervisie sessie deur die jaar met dr. Chris Malan te hê om ‘n geval te bespreek of vrae te vra oor die praktiese toepassing van narratiewe terapie.

 

Top