Die hele familie, ouma en oupa ook, word uitgenooi na ons jaarlikse Familie Kersdiens op Sondag, 24 November tydens die informele diens om 9:30. 
By hierdie diens is ons jeug, Kleuterkerk (3–6 jariges), Kiddie– en Tekkiekerk (gr. 1-6) en Tekkiekerk (gr. 4-6) ‘n groot deel van die diens. Kom beleef sáám Familie-bediening se reis na en in die Beloofde Land en die viering van die hoogtepunte as kinders van God.

Top