Met dié ingesteldheid het die Springbokke die wêreldbeker benader en ook die vrugte daarvan gepluk. Dit is natuurlik ‘n ou-ou waarheid. Jesus bid ook daarvoor vir die kerk in Johannes 17:21-23 “. . . dat hulle almal een kan wees, net soos U, Vader, in My is en Ek in U; en dat hulle ook in Ons kan wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. En Ek het die heerlikheid wat U aan My gegee het, aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos Ons een is: Ek in hulle en U in My, sodat hulle volledig een kan wees, net soos Ons een is”. #Stronger together! Natuurlik beteken eenheid nie eendersheid nie, maar om juis één te wees in ons verskeidenheid.

Top