Die versegende droogte eis sy tol op die omgewing en talle mense in ons land. Baie vra: Hoe kan ons sinvol help? Ons is deur ons projekspan vir Rampbestuur van Helderberg Uitreik saam met verskeie ander instansies betrokke by mense/gemeenskappe wat deur die droogte ontwrig word.

Geld kan in Helderberg Uitreik se rekening oorbetaal word: ABSA Helderberg, Rek nr: 911 4483 080, Takkode: 632005 Verwysing met inbetaling: Rampfonds - DROOGTE. Een van die wyke het voorgestel dat ons eerder die geld wat ons vanjaar aan kersgeskenke spandeer in dié rekening oorbetaal.

 

Top