Die volk is opgewonde oor die Beloofde Land. Hulle het pas droogvoets deur die Jordaan getrek. Daar heers 'n gees van afwagting. Wat is volgende? Terug in die woestyn-tye het die vorige generasie wat besny is, begin uitsterf. Nou gee God opdrag dat ook hierdie nuwe generasie moet besny word.

God wil opnuut die belofte aan die volk maak dat Hy vir hulle 'n God wil wees. Dis 'n tyd van pyn, maar ook 'n tyd van gesond word in die kamp. Die plek word “Gilgal” genoem, wat beteken: “Ek het bevry”. Dan doen hulle wat kinders van die Here doen. Hulle vier dit! Die volgende dag eet hulle vir die eerste keer kos van die Beloofde Land en die manna het vir altyd weggebly. Gaan kyk gerus na Josua 5:2-12.

Ook in hierdie tyd, het hulle die Paasfees gevier – ʼn herinnering aan swaarkry in Egipte, maar ook ʼn herinnering aan God se genade en bevryding. Eintlik sê God: “Herkou jou swaarkry. Maar doen dit met hoop.”

Top