3-17 November - geen tienerdissipelskap nie
24 November - afsluiting van Tienerkerk met ʼn fliekaand
24 November - junior jeug se afsluiting met familiekersdiens

Top