Met die vermindering in die leraarspan, nuwe uitdagings en in ons soeke om waarlik liggaam van die Here Jesus Christus te wees, gaan ons nie meer werk op ‘n leierleraarmodel nie, maar eerder ‘n spanbenadering waar groter klem geplaas gaan word op die verspreiding van verantwoordelikhede tussen die onderskeie leraars, personeel, kerkraadslede en lidmate. Ons is mos immers die liggaam van Christus waar elkeen ‘n uiters belangrike funksie het.

Dit is lekker om te sien hoe die verf van die gebou vorder. Ons het nogal twee groot uitdagings op die stadium wat groot finansiële druk op ons plaas: Die klankbord in die kerk moet dringend vervang word en gaan R120 610 uit ons sak jaag en dan is daar die dak van die kerk wat ook dringend vervang sal moet word en dit gaan beslis meer as R120 000 kos. Wat ‘n wonderlike uitdaging en dankie dat jy met jou bydrae dit vir ons moontlik maak.

Dankbaarheid is iets waarvan niemand te veel kan gee nie. In ons dankbaarheidskwartaal wil ons mekaar weereens bewus maak: Ons het so baie om voor dankbaar te wees o.a. vir die voorreg om deel van ‘n geloofsgemeenskap te wees, nee, die liggaam van Christus te wees! Wat ‘n voorreg om te kan gee vir iets wat ons in werklikheid IS en waarin ons kan groei.

Top