“Nie soos ek gedroom het nie” is die tema vir Sondag en die teksgedeelte is Habakuk 3:17-19. Ons droom oor die beloofde land, maar dit kan gebeur dat hierdie “beloofde land” nie lyk soos ek gedroom het nie. Die bidder van Habakuk 3 het gedroom oor ’n beloofde land met ’n oorvloed van vrugte, kleinvee en beeste. Ongelukkig het dit nie gebeur nie, maar gelukkig besef hy dat die Here steeds by hom is en steeds vir hom krag gee. Wees Sondag deel van die reis.

Top