Versorgingsfonds
Die Versorgingsfondsspan (almal vrywilligers) van ons gemeente bestaan al byna 19 jaar in ons gemeente. Weens verskeie faktore, waarvan die huidige ekonomiese klimaat nie die kleinste is nie, het die werkslas vir die huidige span, net te groot geword.Daar kan nie genoegsame aandag aan almal wat hulp benodig, gee word nie.
Ons kort emosionele, sowel as finansiële ondersteuners en as daar dalk ‘n maatskaplike werker is wat kan help, sal dit ook baie waardeer word.

Spreuke19:17 laat ‘n mens nogal dink! “Wie hom oor ‘n arm mens ontferm gee ‘n lening aan die Here, en Hy sal hom ten volle vergoed.”

Vir navrae skakel vir Hennie Smit of Marié Kotzé

Behalwe die bostaande leemtes wat ons ondervind, is die grootste seker dat Breda Ludik verlede week van die gemeente afskeid geneem het. Liewer laat as nooit, maar ons as Versorgingsfonds gaan sy vriendelike bystand en raad geweldig baie mis. Baie dankie Breda en ons gebede gaan saam met jou en Francé. Die Here se seën word julle toegebid.

Top