4 Lines Sports Coaching bestaan uit vrywilligers wat hulself ten doel stel om afrigters en spelers te bemagtig om tot eer van God ‘n volhoubare verskil te maak in en deur sport.

Lewensvaardighede, bewegingsvaardighede, tegniek/taktiek word gedeel en aangeleer. Geskenkte sporttoerusting word met toeligting versprei aan gemeenskapsorganisasies, klubs, skole en uitreik-organisasies in die Helderbergkom en waar behoefte bestaan. Opleiding in lewensvaardighede, bewegingsvaardighede en sportbestuurbeginsels is gedeel met gemeenskappe in Piketberg, die Koue Bokkeveld, Kayamandi, Macassar en in die Paarl. ‘n Kort termyn rugby uitreik na Oekraïne is in Augustus onderneem.

Tydens die maandelikse Afrigters Forum is aktuele sportonderwerpe bespreek. Tydens die sportseminaar is Best coaching principles deur Dr Henning Gericke bespreek en sy boeke is bekendgestel by Louisvale.>>

Om volhoubaar met hierdie werk voort te gaan, is fondse nodig vir voltydse, opgeleide personeel. ‘n Sleepwaentjie met sport-apparaat vir gebruik tydens afrigtingsklinieke en korttermyn uitreike is ‘n groot behoefte. Persone wie betrokke wil raak en wat moontlik hul vaardighede kan aanwend tot hulp van 4 Lines se inisiatiewe en moontlik op die bestuur kan dien is welkom om ons te kontak. Dit bly ‘n voorreg om HOOP deur sport uit te dra.

Groot dank aan ons Vader wat aan ons die gawe van afrigting gegee het. Dit is ‘n vreugde om dit te deel. Baie dankie ook vir elke persoon wat vir 4 Lines bid. Kontak gerus vir Hendré Smit of Ilse Anthonissen 

“Coaching ordinary principles for extraordinary results”

Top