Ons is so dankbaar om bekend te maak dat die Art 18A bydraes vir Helderberg Uitreik gegroei het van R 1 507 559 (39 sertifikate uitgereik) in die 2017/18 boekjaar na R 1 941 406 (63 sertifikate uitgereik) in die 2018/19 boekjaar.

Ons is ook bly vir ons donateurs wat belastingverligting kon kry weens hulle donasies. Met groot dank aan alle geloofoffer-bydraers van Helderberg Uitreik, met of sonder Art 18A. Dit help die projekte om Draers van Christus se hoop te wees.

Louise Theron 

Top