Die Algemene Sinode van die NG Kerk vergader van 6-11 Oktober 2019 by die eMseni Konferensiesentrum in Benoni.

Die tema van die sinode is: “Maak ‘n lewegewende verskil”. As NG Kerk is ons daarop ingestel om die wil van die Here te soek binne die konteks waarin die Here ons
geplaas en geroep het.

Bid asseblief dat geloofsonderskeiding die hoogste op die agenda van die sinode sal wees.

Top