Numeri 13:26-33 en 14:4-11, 39-44
Ons het verlede kwartaal met die hulp van die boek Eksodus gekyk na ons lewensreise. Hierdie kwartaal gaan ons fokus op die bestemming van hierdie reise: die beloofde land.

Ons kan nou al begin droom oor die toekoms wat God vir ons skep, al voel dit dikwels nog of ons in die woestyn is. Ons weet dat God eendag, wanneer alles tot ’n einde gekom het, ’n wonderlike toekoms vir ons gereed het. Die geheim is egter dit: ons hoef nie te wag vir eendag nie. God begin nou reeds die beloofde land vir ons ’n werklikheid maak.

Die probleem is dat baie mense nie eens meer kan droom nie. Die uitdagings en probleme van ons tyd veroorsaak dat ons eerder ingestel is op oorlewing. Die groot rede daarvoor is nie die grootte van die uitdagings en probleme van ons tyd nie. Dit is eerder dat ons nie vir God in berekening bring nie. Hier help die verhaal van die verspieders ons om ’n gesonde basis te kry om realistiese verwagtings te hê vir ons lewens.

As ons bly vashou aan die feit dat God met ons is, sal ons moed hê vir die plek waar ons onsself nóú reeds bevind. Dan sal moedeloosheid nooit die oorhand oor ons kry nie.

 

Top