Eksodus 40:34-38
Wanneer die volk die tabernakel klaar gebou het – presies volgens die Here se voorskrifte – is dinge dramaties anders. Nou is die tabernakel reg in die middel van die laer in plaas van ’n tent van ontmoeting ver buite die laer. Wat meer is, nou kom God tot binne-in die tabernakel, waar Hy voorheen net tot by die ingang van die tent van ontmoeting gekom het. God is nie meer onbeskikbaar, daar ver nie, maar hier by hulle.

Dit laat ’n mens dink aan Johannes se beskrywing van Jesus se koms: “Die Woord het mens geword en onder ons kom woon” (letterlik: kom tabernakel opslaan). Tot vandag toe nog, woon God hier tussen ons! As ’n mens dít weet kan jy die lewe aanpak. Dan weet jy watter rigting om in te slaan met jou lewe. Dan weet jy wanneer om tot stilstand te kom en te rus.

Soos God met die wolk en die vuurkolom die Israeliete gelei het en vir hulle koelte en lig gegee het, doen Hy vandag nog vir sy kinders.

Top