Jy hoor Sondag na Sondag die getuienisse in die kerk en jy wonder hoe jy ook deel van die uitreikbeweging kan wees…

Wie is Helderberg Uitreik? Dit is die Nie-winsgewende Organisasie (NPO 032-078) wat in 2003 in opdrag van die kerkraad van Helderberg Gemeente opgerig is. Ons visie is om Christus se Hoop te dra na ‘n wêreld in nood.

Wat doen Helderberg Uitreik? Daar is tans 38 verskillende projekte (bedieninge) wat aktief besig is met mense-ontwikkeling, instaatstelling, onderwys, armoedeverligting, rampverligting, evangelisasie en mediese- en beradingsorg. Elke projek het ‘n projekspan wat die aktiwiteite bestuur en ook vrywilligers wat diens doen. Sommige projekte het ook personeel in diens. Die projekte kon gedurende die 2018/2019 boekjaar Christus se Hoop na 81 463 mense dra waarvan 61 763 weerlose kinders is.

Hoe kan jy ‘n Hoopdraer by Helderberg Uitreik wees? Deur praktiese hulp, gebed en finansiële ondersteuning. Praat gerus met Louise oor jou passie en roeping. As jy nie weet wat dit is nie, sal ons jou help om dit te ontdek.

Finansiële ondersteuning: Donasies vir plaaslike ontwikkelings- en noodverligtingsprojekte en *WBB wat in Helderberg Uitreik se rekening inbetaal word, kwalifiseer vir Art 18A kwitansies vir belastingverligting. Alle ander donasies vir projekte kan ook hier inbetaal word.

Die *Waar behoefte bestaanfonds van Helderberg Uitreik ondersteun die projekte volgens behoefte en staan onder die toesig van die Uitreikbestuur.

Helderberg Uitreik,
ABSA Helderberg,
Rek nr 9114 483 080,
Takkode 632005
Verwys: projek se naam of WBB

Enige navrae, kontak asb vir Louise Theron. Ons gesels graag met jou.

Top