Na die meer as 32 jaar waarin ek bevoorreg was om’n leraar in Helderberg Gemeente te wees, het die tyd nou gekom om wortels op te trek – 4 maande voor my uittreedatum in die NG Kerk. Ek sluit my bediening hier af op 20 Oktober en vertrek dan teen die einde van November na Edinburgh, Skotland, waar ek vir ’n jaar lank sal saamwerk met Rev. Neil Gardner in Canongate Kirk van die Church of Scotland (die Presbiteriaanse kerk).

Canongate Kirk is ’n gemeente wat meer as 900 jaar gelede gestig is en die kerkgebou is in 1693 voltooi. Na my jaar daar sal ek skuif na een van die 120+ vakante gemeentes in die Church of Scotland.

Hoewel die uitdaging van die bediening in Skotland ’n opwindende vooruitsig is, is dit nog pynliker as wat ek gedink het om hier te begin groet. Dit was ’n geweldige voorreg om in hierdie gemeente die Here te kon dien saam met soveel besonderse mense. Ek is oortuig dat ek ’n klomp skatte uit die gemeente saamdra na die Church of Scotland, wat tans in ’n moeilike stryd teen groeiende sekularisme gewikkel is. In die 2016 sensus in Skotland het 52% van die inwoners van die land aangedui dat hulle van geen kerkverband is nie, en die getal kerkverlaters groei by die dag. Daar is nog sowat ’n derde van die land se inwoners wat lidmate van die Church of Scotland is, maar nie almal is meer met oorgawe betrokke nie. Dat daar groot uitdagings voorlê is gewis. Ek is oortuig daarvan dat die Here my roep om daar te gaan diens doen. Boonop kan ek so gaan staan in die skoene van my groot-oupagrootjie wat in die Inverness omgewing ’n leraar was. Ek kan ook op hierdie manier dankie sê vir die wonderlike leraars wat hulle in die 19e eeu vir die NG Kerk gestuur het toe ons ’n tekort aan predikante gehad het. – onder andere Andrew Murray (sr.).

Breda Ludik

Top