"Not merely by the words you say,
Not only in your deeds confessed
But in the most unconscious way
is Christ expressed…”
Beatrice Cleland

Moses klim die berg op. Met twee plat klippe in die hand, is hy op pad na God toe sodat die 10 gebooie vir ‘n tweede keer opgeskryf kon word. God het sy volk ‘n tweede kans gegee (na die eskapade van die goue kalf). Wanneer Moses klaar by God was en teen die berg afkom, gebeur daar ‘n baie interessante ding: sy gesig blink. En hy weet dit nie! Dit het heeltemal onbewustelik met hom gebeur.

Moses het eintlik niks gedoen dat dit met hom gebeur nie. Hy was net bo-op die berg by die Here, in Sy teenwoordigheid. Om net daar te wees by God, het hom (Moses) laat begin blink. Die feit dat hy onbewustelik geblink het, sê vir my dat hy nie uit homself iets probeer vermag het nie. Hy het niks indrukwekkend probeer doen nie. Sy blink is eenvoudig deur God aan hom as geskenk gegee omdat hy by God was. God se blink/skyn het op Moses afgevryf. En Moses se blink/skyn het op die volk afgevryf.

Ons hoef nie meer vandag berge te klim nie. Vandag leef God in elkeen van ons se harte deur sy Gees. Hy vra net dat ons Hom ontvang. Dat ons doelbewus in sy teenwoordigheid ons tuis maak. Hy wil ons opgewonde maak, ons laat blink, oor wie Hy is.

Top