Die Projek vir Haweloses bestaan reeds vir ongeveer 16 jaar, m.a.w. sedert die ontstaan van Helderberg Uitreik in 2003. Soos verwoord in ons missie, reik ons uit na haweloses in die Helderbergomgewing en fokus op verantwoordelike betrokkenheid by hul geestelike en fisiese nood.

“Haweloses” word in hierdie konteks gekategoriseer as mense sonder werk, heenkome en verblyf. Hulle bevind hulle dan op straat waar hulle begin bedel en aan misdaad en alcohol- of dwelmmisbruik blootgestel word. Kinders is ongelukkig ook deel van hierdie groep.

Ons is betrokke by 5 projekte nl. Helderberg Street People’s Centre (nou met die nuwe naam van Thomas House of Hope), Bright Lights, Nagskuiling, Terioskool en Somerset West Village Garden.

Soos altyd, het die Here gesorg vir hoogtepunte waarvan ons graag een voorbeeld van verantwoordelike betrokkenheid wil uitlig. Dit is die “reis” vanaf die voormalige Sopkombuis tot by die nuwe akkommodasie van Helderberg Street People’s Centre.>>

Die akkommodasie-reis vanaf die ou Sopkombuis oorkant die biblioteek in Somerset-Wes na skeepshouers langs die Nagskuiling naby die N2 en nou ‘n huis in Victoriastraat, is merkwaardig en beskikking van Bo.

Na jare se pogings en gebede het Andy Loughton en sy span van Helderberg Street People’s Centre teen die einde van Junie okkupasie geneem van Victoriastraat 66, hier in Somerset-Wes. Met ‘n ruim donasie van ‘n man van Europa met die naam Thomas, is hierdie huis gekoop en opgeknap. En vandaar die nuwe naam, nl. Thomas House of Hope.

Jy sal onthou dat sop en brood tot ‘n aantal jare gelede uitgedeel was aan ieder en elk. Hierdie benadering is verander na een waar haweloses ‘n teenprestasie moet lewer. Hulle verdien ‘n sogenaamde “token” vir ‘n uur se werk in die Somerset West Village Garden, sowel as vir ander takies. Hierdie “token(s)” word dan aangebied vir kos, klere en slaapplek. In die proses word waardigheid, trots en die eerste stappe na selfstandigheid aangeleer.

Vir die periode van Maart 2018 tot Februarie 2019 is ‘n totaal van 12 276 “tokens” verdien en 12 342 “tokens” gebruik – en dit deur ‘n gemiddelde aantal van 59 haweloses per maand.

Ons as Projekspan vir Haweloses se betrokkenheid hierby was baie gering, maar deur o.a. die finansiële bydraes van sommige lidmate van ons gemeente, tog noemenswaardig en geseënd.

Arnold Prosch

Top