Eksodus 33
Ons besef dat ons nie sonder God in ’n deurmekaar wêreld kan leef nie. Ná die goue kalf episode (Eks 32) is God kwaad vir sy ongehoorsame volk en sommer lus om hulle uit te wis (vv 3, 5). Hy is nie lus om self saam met hulle verder te trek nie – Hy is net bereid om sy engel vooruit te stuur (33:1-2). Gelukkig het die volk berou oor hulle sonde en Moses begelei hulle om na die wil van die Here te vra (vv 9-11).

Moses pleit by die Here dat Hy nie die volk alleen moet los nie. Hulle wil nie sonder Hom verder trek nie (vv 14-17). Moses vra verder dat hy God se magtige heerlikheid mag sien (v 18). Gelukkig is God bereid om sy genade en liefde te wys. Geen mens kan God van aangesig tot aangesig sien nie, maar Moses beleef iets van God se heerlikheid, Hy sien Hom van agter af (vv 19-22). Die God wat ons aanbid is dieselfde God wat Moses aanbid het. Hy is bereid om by ons te wees. Hy is bereid om voor te loop sodat ons Hom “van agter” kan sien. Hy sal ons nie verlaat nie, al voel Hy soms kwaad en teleurgesteld oor ons ongehoorsaamheid.

Top