Die spreker is Eugene Cloete, vise-rektor van die Universiteit van Stellenbosch en kerkraadslid.

Top