Eksodus 3:1-15
As gelowiges staan ons in ‘n verhouding met God en ons het ’n behoefte dat God met ons sal praat. Soms sê gelowiges: Dit sou darem baie lekker gewees het om in die tyd van Moses te kon leef waar God sommer direk met ons praat?

In Eksodus 3 lees ons hoedat God op ’n baie spesiale manier met Moses praat. Hy praat deur sy skepping met die brandende doringbos (v 2). Hy praat deur die Engel van die Here (v 2). En God praat deur ’n stem (vv 4-6). God kom stel Homself bekend aan Moses en gee sy naam net soos wat ons, ons naam sê as ons iemand ontmoet. God se Naam klink so ’n bietjie vreemd “Ek is wat Ek is.” (v 14). Met hierdie Naam kom God sê dat Hy die Heilige, Almagtige en Alomteenwoordige God is. En tog is daar ook ’n stuk misterie rondom sy Naam. Hy is nie sommer net so ’n gewone mens met ’n gewone naam nie.

Hoekom praat God? Hy praat omdat Hy ons wil bemoedig en versterk, maar Hy praat ook omdat Hy wil hê dat ons iets vir Hom moet doen (vv 10, 12). God praat vandag nog net soos wat Hy met Moses gepraat het – dalk nie op dieselfde manier nie, maar dit beteken nie dat God stil geword het nie. Hy praat deur Sy Woord, deur Sy Gees, deur mense, deur omstandighede, noem maar op.

Die groot vraag is egter: Luister ons wanneer God praat?

Top