Eksodus 5-15
Baiekeer voel ons vasgeloop en hooploos. En dan is daar nog persone en dinge wat vierkantig in ons pad staan. Dit lyk onmoontlik vir ons dat enigiets kan verander. Dit is soos wat die Israeliete in Egipte gevoel het. Hulle was slawe en die magtige farao het hulle lewens beheer. Hy het selfs met die Here gespot. Dit het heeltemal onmoontlik gelyk dat hierdie magtige farao sou instem om hulle te laat trek na die land Israel. Maar God is die God wat die onmoontlike kan doen. Hy gebruik mense soos Moses en Aäron. Hy gebruik sy skepping – van die tien plae tot die oopkloof van die see.

As Christene glo ons in God wat die onmoontlike kan doen. Ons glo dat God die onmoontlike gedoen het deur Jesus Christus uit die dood te laat opstaan. Ons glo dat God die onmoontlike kan doen deur ’n geharde sondaar tot bekering te roep. Ons glo dat God die onmoontlike kan doen deur ons vir ewig te laat lewe. Ons glo dat God die onmoontlike doen deur selfsugtige mense te lei tot ’n lewe van diens aan God en ons medemens. Ons glo dat God die onmoontlike kan doen deur mense vry te maak op alle lewensterreine.

Top