Die gemeente is op 14 Januarie 2019 vir BTW geregistreer. Volgens wetgewing was ons verplig om te registreer aangesien ons huur inkomste R1 miljoen per jaar oorskry. Dit is nou die huurinkomste van ons gebou en hoofsaaklik die Jeugsentrum. Om alles te kroon kon ons die BTW op die Jeugsentrum se bou-uitgawes terugeis.

SARS het Vrydag 31 Mei ʼn betaling van R619 636-94 aan ons gemaak en daar is nog ʼn klein bedraggie op pad. Die wonder hiervan is dat ons fasiliteite baie goed versorg en benut word om so ʼn huur inkomste per jaar te kan regverdig. Die BTW-geld gaan juis gebruik word vir die verdere opgradering van ons fasiliteite. Die instandhouding van ons fasiliteite is op die stadium vir ons ‘n hoë prioriteit. Op die oomblik is die opgradering van die elektrisiteit eerste prioriteit.

Prys die Here vir Sy goedheid en genade.

Top