In die besigheidswêreld word gepraat van ‘n kragveldontleding, ‘n raamwerk ontwikkel deur Kurt Lewin, wat gebruik word om doelwitte te ontwikkel en verandering te inisieer in organisasies. Kragveldontleding kyk na die kragte wat daar alreeds is en benut kan word op die pad vorentoe.

In en saam met Christus staan ons op in ‘n nuwe lewe saam met God. Om die ewige lewe te ontvang, is om in ‘n nuwe lewe, eintlik ‘n nuwe werklikheid, saam met God te wees. Ons het nou ‘n nuwe lewe met ‘n nuwe identiteit. Maar nog meer: Ons ontvang ook die Heilige Gees. Jesus gee nie net die Gees aan ons nie – Hy is self ook deur die Gees by en in ons.

Geen wonder dat Petrus met oorgawe kon skryf: Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. 

Op Pinkstersondag, die eintlike geboortedag van die kerk, word ons bewus van die kragveld van die Gees waarbinne ons leef en werk.

Top